Over ons

De Altis Masters zijn een wedstrijdgroep en trainen derhalve prestatie- en wedstrijdgericht.
Wij zijn een groep vrouwen en mannen tussen de 26 en 68 jaar en hebben met Marijn Michels een enthousiaste trainer, waar Passie, Prestatie en Plezier hoog in het vaandel staan.
Wij verwachten van de mensen binnen onze groep en van mensen die willen meetrainen het volgende:

  • Je bent lid van Altis met een geldige KNAU-wedstrijd licentie;
  • Je hebt in overleg met de trainer een duidelijk prestatiedoel vastgesteld, dat past bij je niveau;
  • Je traint 4 keer of meer per week conform het door de trainer vastgestelde schema;
  • Je traint zoveel mogelijk mee op de gezamenlijke trainingen: in het bos op zondag, op de baan op maandag en woensdag;
  • Je meldt je af bij de trainer als je een keer/een periode niet kunt komen;
  • Je doet zoveel als mogelijk mee met de wedstrijden zoals die in het schema zijn opgenomen, waarbij je zoveel mogelijk in de altis(masters) kleding verschijnt;
  • Je houdt een logboek bij van je trainingen en wedstrijden. In geval van afwijking van het schema / blessures kan dit dan met de trainer geevalueerd worden;
  • Je houdt een profiel bij van je ambities, prestaties, persoonlijke records op de Altis Masters website; deze dien je minimaal één keer per jaar (voor 1 januari) bij te werken;
  • Je vult eenmalig een intake – document in en houdt dit – conform je profiel – bij voor een jaarlijks overleg met de trainer;
  • Je wordt geacht bijdragen aan de Altis Masters website te leveren door bijvoorbeeld het schrijven van wedstrijdverslagen;
De baantraining op maandag en woensdag:                                      De bostraining op zondag, parkeren bij het Treekerpunt: